top of page

Vanaf september 2021 gaat HOST vzw via sociale tewerkstelling aan de slag met reststromen van BelOrta, Belgische groente- en fruitcoöperatie van, voor en door meer dan 1.000 lokale producenten. In de keuken van Borgloon bereiden de medewerkers van HOST vzw verse soep en fruitsnacks met deze lokaal geteelde producten. Deze medewerkers in maatwerk of LDE-tewerkstellingsstatuut leveren ook elke middag aan de kleuter- en lagere scholen, en verzorgen de bedeling en het opruimen als de school dit wenst.

 

Stad Borgloon werkt mee aan Froep door de soepkeuken te verbouwen als eerste fase van het herbestemmingsproject Brigittijnenklooster Nieuwland dat aangekocht werd in 2018. Daarnaast financiert het gemeentebestuur de aankoop van soep en fruitsnacks voor de zes scholen van het Loons basisonderwijs (1.000 kleuters en leerlingen) die dit flankerend en jaarlijks kunnen aanbieden aan al hun kinderen. Op die manier moeten de scholen noch de ouders een bijdrage betalen. Zo kan elk kind - zonder onderscheid - rekenen op gezonde en verse groenten en fruit, als aanvulling bij de boterhammen.

De keuken van Froep is ontwikkeld dankzij subsidies ikv Plattelandsontwikkeling, door het Limburgs provinciebestuur toegekend aan stad Borgloon, voor € 121.033 (cofinanciering 25% Vlaanderen en Provincie Limburg – 50% Europees). De keuken en bijhorende duurzame materialen zoals een Froepmobiel, bekers, verpakking,… zijn dan ook onmisbaar voor de verankering van Froep door de stad Borgloon en ook de realisatie van de beleidsprioriteiten van dit subsidieprogramma, zoals creatie tewerkstelling, inclusief en duurzaam ondernemen, vernieuwende dienstverlening, hierbij rekening houdend met lokale identiteit en Haspengouwse eigenheid, dichtbij de fruitsite van BelOrta.

 

De uitvoering en coördinatie van Froep gebeurt door sociale ondernemingen IN-Z vzw en HOST vzw. Met maatschappelijke zetel in Genk maar actief in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. De keuken wordt bemand door HOST-chef Gilles en een ploeg medewerkers in een Collectief Maatwerk-statuut. Zij zorgen voor het ophalen, verwerken en leveren van de grondstoffen en de afgewerkte soep en snacks. Medewerkers van IN-Z met een LDE-label zorgen elke middag gedurende een heel schooljaar voor de bedeling aan de kinderen in overleg met en op maat van de school.

IN-Z bestaat 25 jaar!

In deze video neemt acteur Pol Goossen je mee door onze werking. Ook Froep komt aan bod (1:50).

bottom of page